De Leutige begroavinge van Tieste en Fluite


Tenslotte

Twintig poppen, drie maskers, vijftien spellekes en één 'waar de sterre...'.
Twee burgemeesters, drie jubilees, vier zangers, een boek en een CD-tje.
15000 mensen die kwamen kijken en luisteren naar de verhalen die de poppen
vertelden, de vele onbekenden die elk jaar te laat waren om in 't zaalken
van Meeken Mol een laatste stoel te vinden, steeds dezelfden die te lang
aan den toog bleven plakken. En de dinsdag was voor de echte lierdenaar.
Dit is ons rapport.

Waarom werden in 1995 precies Jean-Baptist Hutse als rosten Tieste en Alfons
roeland als Fluite als pop geboren? In het begin van de jaren negentig, werkte
ik mee aan het boek 'Lierde vroeger' en zo hoorde ik bij de oudere Lierdenaren
vele verhaaltjes over Rosten Tieste en Fluite. Dokter René van Ongevalle en
kunstschilder sylvain Beerens hadden deze bijzondere typetjes gekend en konder
er uren over palaveren. Sylvain tekende meteen de koppen voor de poppen.
Een Jaar later werd mijn toenmalige buurvrouw Pelagie De Spiegeleer als pop
geboren. Een kranige klein vrouwtje, in het dorp berucht omdat ze tabak snoof.

Moeilijk was het om elk jaar een rode draad te vinden. Het denken begon steevast
in juli en we hoopten dat de muze ons elk jaar gunstig gezind zou zijn.

Met O.L.V.-Hemelvaart, midden augustus 2009, was ik een paar dagen met verlof
in Rome. Ik moest er op audiëntie bij de paus of zijn nuntius om wat geld te
vragen voor de restauratie van de 'Vulderskapelle'. Je gelooft het niet en toch...
Twee nachten na elkaar droomde ik in Rome het volledige scenario van dit
vijftiende spelleke. Toen ik de dinsdag in Zaventem landde, vertelde ik mijn
droom terstond aan Rudy. Ik kon niet meer zwijgen. In September werd aan het
scenario verder gewerkt tot wat jullie vandaag zien.

De vraag van iedereen ? Is dit het laatste spelleke zoals de titel doet vermoeden?
Het kan. Het kan ook niet. Zeker, dit is mijn laatste spelleke waaraan ik actief
meewerk. Dat er in Lierde geen creatieve jongeren zouden zijn die willen dat het
poppenspel verder leeft in dit dorp, dat wil ik niet geloven.
De poppen zijn er... dus...

WS


Het 'Beeldeke' van onze twee vrienden


Na de begrafenis was er de ook mogelijkheid om een rouwregister in te vullen.
We werden door velen van jullie gesterkt in ons verdriet door de mooie woorden !!
Je kan ze hier nalezen.
TERUG